Przepisy/produkty

separateur-paris-smile

Télécharger  Dyrektywa Unijna dotycząca wybielania zębów

separateur-paris-smile


separateur-paris-smile

Télécharger  NADTLENEK WODORU W WYROBACH DO WYBIELANIA ZĘBÓW

separateur-paris-smile

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
 
NADTLENEK WODORU W WYROBACH DO WYBIELANIA ZĘBÓW
Białe zęby to podstawa zdrowego uśmiechu. Ładny i zdrowy uśmiech to dobre samopoczucie i pewność siebie. Każdy chciałby mieć białe zęby.
Ostatnio na naszym rynku pojawiło się wiele różnorodnych preparatów do domowego wybielania zębów, gdzie substancją czynną do wybielania zębów jest min. nadtlenek wodoru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 z późn. zm.) w środkach do higieny jamy ustnej nadtlenek wodoru lub inne związki lub ich mieszaniny go uwalniające dozwolone są do stosowania w ilości do 0,1% nadtlenku wodoru.
Oferowane do sprzedaży kosmetyki do wybielania zębów mogą zawierać zwiększoną zawartość nadtlenku wodoru, w ilościach znacznie przekraczających 6%. Preparaty te przeznaczone są do stosowania w gabinetach kosmetycznych lub samodzielnie przez klienta.
WAŻNE!
NIE NALEŻY EKSPERYMENTOWAĆ NA WŁASNYCH ZĘBACH
Z PREPARATAMI O BARDZO WYSOKIM STĘŻENIU NADTLENKU WODORU.
Nie przestrzegając zasady, iż produkty o wysokim stężeniu nadtlenku wodoru mogą być stosowane jedynie w gabinecie stomatologicznym lub w systemach wybielających w domu zleconych przez lekarza, można w sposób nieodwracalny zniszczyć szkliwo swoich zębów.
Warunki stosowania nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów są określone w Dyrektywie Rady 2011/84/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 76/768/EWC dotyczącą produktów kosmetycznych (Dz. U. UE L 283, z 29. 10.2011, str. 36), w której to maksymalne dopuszczalne stężenie nadtlenku wodoru w tego typu wyrobach wynosi 6% i jednocześnie wprowadza ograniczenia w ich dostępności i stosowaniu (np. wyroby będą mogły być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom oraz pierwsze zastosowanie będzie się odbywało pod kontrolą lekarza dentysty). Stosowanie tej dyrektywy ma być wprowadzone do dnia 30.10.2012 r.
 
BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ PAMIĘTAJ WYGLĄD I ZDROWE ZĘBY ZALEŻĄ WYŁĄCZNIE OD CIEBIE.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
 
NADTLENEK WODORU W WYROBACH DO WYBIELANIA ZĘBÓW
Białe zęby to podstawa zdrowego uśmiechu. Ładny i zdrowy uśmiech to dobre samopoczucie i pewność siebie. Każdy chciałby mieć białe zęby.
Ostatnio na naszym rynku pojawiło się wiele różnorodnych preparatów do domowego wybielania zębów, gdzie substancją czynną do wybielania zębów jest min. nadtlenek wodoru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 z późn. zm.) w środkach do higieny jamy ustnej nadtlenek wodoru lub inne związki lub ich mieszaniny go uwalniające dozwolone są do stosowania w ilości do 0,1% nadtlenku wodoru.
Oferowane do sprzedaży kosmetyki do wybielania zębów mogą zawierać zwiększoną zawartość nadtlenku wodoru, w ilościach znacznie przekraczających 6%. Preparaty te przeznaczone są do stosowania w gabinetach kosmetycznych lub samodzielnie przez klienta.
WAŻNE!
NIE NALEŻY EKSPERYMENTOWAĆ NA WŁASNYCH ZĘBACH
Z PREPARATAMI O BARDZO WYSOKIM STĘŻENIU NADTLENKU WODORU.
Nie przestrzegając zasady, iż produkty o wysokim stężeniu nadtlenku wodoru mogą być stosowane jedynie w gabinecie stomatologicznym lub w systemach wybielających w domu zleconych przez lekarza, można w sposób nieodwracalny zniszczyć szkliwo swoich zębów.
Warunki stosowania nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów są określone w Dyrektywie Rady 2011/84/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 76/768/EWC dotyczącą produktów kosmetycznych (Dz. U. UE L 283, z 29. 10.2011, str. 36), w której to maksymalne dopuszczalne stężenie nadtlenku wodoru w tego typu wyrobach wynosi 6% i jednocześnie wprowadza ograniczenia w ich dostępności i stosowaniu (np. wyroby będą mogły być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom oraz pierwsze zastosowanie będzie się odbywało pod kontrolą lekarza dentysty). Stosowanie tej dyrektywy ma być wprowadzone do dnia 30.10.2012 r.
 
BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ PAMIĘTAJ WYGLĄD I ZDROWE ZĘBY ZALEŻĄ WYŁĄCZNIE OD CIEBIE.

separateur-paris-smile

Télécharger  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku informuje o interpretacji przepisów w zakresie nadzoru nad wyrobami do wybielania zębów.

separateur-paris-smile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku informuje o interpretacji przepisów w zakresie nadzoru nad wyrobami do wybielania zębów.
Dyrektywa Rady Nr 2011/84/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 76/768/EWC dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. U. UE L 283, z 29.10.2011, str. 36) reguluje warunki stosowania nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów.
Ww. dyrektywa określa maksymalne dopuszczalne stężenie nadtlenku wodoru
w wyrobach do wybielania zębów na 6% i jednocześnie wprowadza ograniczenia w ich dostępności i stosowaniu (np. wyroby będą mogły być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom oraz pierwsze zastosowanie będzie się odbywało pod kontrolą lekarza dentysty). Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia przepisów ww. dyrektywy do dnia 30 października 2012 r.
Z sygnałów otrzymywanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że w chwili obecnej na rynku znajdują się systemy do wybielania zębów, w skład których wchodzą preparaty zawierające nadtlenek wodoru w ilościach znacznie przekraczających 6%.
Proszę zatem o zwrócenie uwagi na wyroby do wybielania zębów stosowane
w gabinetach stomatologicznych.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Turku               

separateur-paris-smile

Télécharger  Informacja dot. preparatów do wybielania zębów zawierających nadtlenek wodoru lub inne związki posiadające zdolność jego uwalniania

separateur-paris-smile

Informacja dot. preparatów do wybielania zębów zawierających nadtlenek wodoru lub inne związki posiadające zdolność jego uwalniania
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w związku ze  znajdującymi się w obrocie handlowym preparatami do wybielania zębów zawierającymi nadtlenek wodoru informuje.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach ( Dz. U. Nr 42, póź 473 z póź. zm.) kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub mieszanina, przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu. Biorąc pod uwagę ww. definicję, preparaty do wybielania zębów spełniają ją uwzględniając zarówno miejsce aplikacji – zęby oraz zamierzony cel – zmiana wyglądu ciała.
 
Substancją czynną stosowaną w wyrobach do wybielania zębów jest nadtlenek wodoru lub inne związki posiadające zdolność jego uwalniania.
Stosowanie nadtlenku wodoru w kosmetykach jest uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków ( Dz. U. Nr 72, poz. 642 z póź.zm.).
 
Nadtlenek wodoru i związki go uwalniające ujęte są w Lp.13 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia ( lista substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania), co oznacza, że może być stosowany jedynie z zachowaniem określonych wymagań. W środkach do higieny jamy ustnej nadtlenek wodoru lub inne związki lub ich mieszaniny go uwalniające dozwolone są do stosowania w ilości 0,1% nadtlenku wodoru ( obecnego lub uwolnionego).W związku z przytoczoną powyżej interpretacją definicji kosmetyku od ok. 1999r. trwały w Komisji Europejskiej dyskusje związane z uregulowaniem stosowania nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów. Odnośnie bezpieczeństwa tego typu kosmetyków wielokrotnie wypowiadały się kolejne Komitety Naukowe. Ostatecznie w drodze kompromisu w 2011r. została przyjęta Dyrektywa Rady 2011/84/UE z dnia 20 września 2011r. zmieniająca dyrektywę 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego ( Dz. U. UE L 283 z 29.10.2011, str. 36) regulująca warunki stosowania nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów.
Wyżej wymieniona dyrektywa określa maksymalne dopuszczalne stężenie nadtlenku wodoru w wyrobach do wybielania zębów do 6% i jednocześnie wprowadza ograniczenia w ich dostępności i stosowania ( np. wyroby będą mogły być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom oraz pierwsze zastosowane będzie się odbywało pod kontrolą lekarza dentysty).

Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia przepisów Dyrektywy 2011/84/UE z dnia 20.09.2011r. do dnia 30.10.2012r.

separateur-paris-smile

Télécharger  Analizy żelu do wybielania zębów

separateur-paris-smile


Kosmina Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
kom.: 796 048 706